2021-03-23 Nomineringskommitté vald vid årsmöte

I samband med årsmötet den 22 mars valdes en nomineringskommitté för Moderaterna
i Värnamo kommun.

Nomineringskommittén har i uppdrag att bereda och ta fram ett förslag på lista inför
valet till kommunfullmäktige för Moderaterna 2022.

Nomineringskommittén
Tobias Kruse, Sammankallande
Michael Andersson
Margaretha Fransson
Roland Johansson
Anders Nyberg
Arne Ekegren
Reidun Belfrage
Thomas Lundqvist

Dela på Sociala Medier