2021-03-22 Ny föreningsstyrelse vald vid årsmötet

Vid årsmötet den 22 mars valdes bland annat en ny föreningsstyrelse:

Tobias Pettersson, Ordförande (Omval)
Michael Andersson, Vice ordförande (Omval)

Ledamöter: 
Agnes Johansson (omval)
Reidun Belfrage (omval)
Tedh Enfors (omval)
Ulf Dovhammar (omval)
Sidsel Waern (Nyval)
Margaretha Fransson (omval)
Norah O´Connor (Nyval)
Gottlieb Granberg (Omval)

Självskrivna ledamöter
Thomas Sköld (Kf-gruppledare)
Vakant (Moderata ungdomsförbundet)

Dela på Sociala Medier