2021-03-31 Vårkampanjen: 100 idéer för Värnamo kommun

100 idéer för Värnamo kommun 

Arbetet med politikutveckling är i full gång, som en del i det arbetet
vill styrelsen involvera medborgarna i kommunen.

Med kampanjen 100 idéer för Värnamo kommun skapar man nu
möjligheter att på ett enkelt sätt skicka in sina förslag för ett bättre
Värnamo kommun. Ingen idé är för liten eller för stor.

Kampanjen kommer bestå av flera delar. Bland annat ska cirka
10.000 kampanjkort delas ut till hushåll i kommunen samtidigt
lanserar föreningen en ny hemsida med möjlighet att skicka in
sina synpunkter.

Kontakta föreningsordförande Tobias Pettersson för frågor:

Tobias Pettersson
Föreningsordförande
Moderaterna i Värnamo kommun

tel. 073 829 59 21
e-post. varnamo@moderaterna.se

Dela på Sociala Medier