2021-04-18 Länsförbundsstämma

Länsförbundsstämma för Moderaterna i Jönköpings län genomfördes lördagen den 17 april
med 140 ombud närvarande.

Vid länsförbundsstämman valdes en ny styrelse för Moderaterna i Jönköpings län.

– Gottlieb Granberg, Horda omvaldes till ordförande för Moderaterna i Jönköpings län
– Lars Carlborg, Åminne omvaldes som ordförande för det Moderata seniorrådet i Jönköpings län

– Tobias Pettersson, Värnamo omvaldes till ledamot i Länsförbundsstyrelsen genom sitt ordförandeskap
för Öppna moderater – Moderaternas hbtq-förbund med Agnes Johansson, Värnamo som personlig ersättare.

Utöver sedvanliga årsmöteshandlingar stämmotalade partisekreteraren Gunnar Strömmer.

Dela på Sociala Medier