2021-09-24 Ombud till partiets arbetsstämma den 21-24 oktober

Vid årets förbundsstämma för Moderaterna i Jönköpings län valdes ombud till partiets arbetsstämma
i Helsingborg den 21-24 oktober.

Förbundet skickar åtta ombud från Jönköpings län.

Från Värnamo deltar följande:

Gottlieb Granberg, Länsförbundsordförande för Moderaterna i Jönköpings län
Tobias Pettersson, Ordförande för Öppna moderater i Jönköpings län
Lars Carlborg, Ordförande för Moderata seniorer i Jönköpings län

Dela på Sociala Medier