2022-02-21 Handlingar till årsmöte med nomineringsstämma

Handlingar till årsmöte med nomineringsstämma

Nu finns handlingar till årsmöte med nomineringsstämma tillgängliga för föreningens medlemmar.

Som medlem hittar du handlingarna via föreningens slutna Facebooksida; Värnamomoderaterna.
Kan du inte ta del av handlingarna via Facebook går det bra att kontakt föreningsstyrelsen via
varnamo@moderatena.se eller telefon 0738295921 för utskrift eller via e-post.

Dela på Sociala Medier