2022-02-28 Moderaternas lag inför valet 2022

Moderaterna har valt valvinnarlag!

Moderata medlemmar i biosalong 1 på Gummifabriken i Värnamo för årsmöte med nomineringsstämma.

Nomineringsstämman beslutade bland annat om hur valsedeln till kommunfullmäktige ska se ut inför valet i september.
Då Gottlieb Granberg sedan tidigare aviserat sin avgång som kommunalråd i samband med nästa val har nomineringskommittén
under det gångna året arbetat för att ta fram ett förslag nytt förstanamn och ett lag som kan ta partiet till valseger!

Nomineringskommitténs arbete har letts av Tobias Kruse som tillsammans med 5 ledamöter tagit fram förlaget till valsedel.

Moderaternas lag inför valet!

 

Tobias Pettersson Värnamo 29år Gymnasielärare
Anders Nyberg Herrestad 55år Teknisk Chef, Officer
Agnes Johansson Värnamo 26år Studie & Yrkesvägledare
Thomas Sköld Bredaryd 58år Industriteknisk konsult
Michael Stener Värnamo 40år VD Byggföretag
Carina Källman Värnamo 61år Vårdadministratör
Sofia Granstrand Värnamo 44år Gymnasielärare, Utbildningsansvarig
Glenn Lund Rydaholm 69år Pensionär, Valledare
Sidsel Waern Värnamo 68år Civilekonom, Gymnasielärare
Kaj Larsson Värnamo 76år Rektor
Ulf Dovhammar Forsheda 55år Anläggare/Service
Alekcandra Haydari Rydaholm 43år Kriminolog, beteendevetare
Dieter Wagner Forsheda 54år Lantmästare
Per Bursell Åminne 46år Anestesi- & ambulanssjuksköterska
Martin Andersson Värnamo 43år Egenföretagare
Anette Hurtig Andersen Värnamo 64år Specialistsjuksköterska
Per Karlander Hånger 45år Lantbrukare
Filip Wihrén Andersson Värnamo 36år Egenföretagare
Emma Berggren Bor 31år Verksamhetsplanerare
Gottlieb Granberg Horda 67år Maskinentreprenör, Kommunalråd
Karl-Mats Bodestad Värnamo 66år Överförmyndare
Tedh Enfors Värnamo 34år Marknadschef
Eva Törn Värnamo 75år Danspedagog
Thomas Elmgren Rydaholm 60år Verktygsmakare
Kjell Karlsson Rydaholm 63år Elektriker
Michael Hermansson Värnamo 53år Trådriktare
Per Bråkenhielm Värnamo 54år Egenföretagare
Anders Lund Värnamo 40år Projektledare
Maya Johansson Värnamo 48år Gruppledare, Socionom
Emir Alibasic Värnamo 27år Driftchef

 

Under kvällen tog föreningen även beslut om valplattform och en föreningsstyrelse där
Tobias Pettersson och Michael Andersson fick förnyat förtroende som ordförande respektive
vice ordförande. Utöver dessa valdes följande personer till föreningens styrelse för kommande
verksamhetsår:

Sidsel Waern, Värnamo (M-seniorer)
Margaretha Fransson, Kärda
Lars Carlborg, Åminne
Thomas Sköld, Bredaryd (Gruppledare KF)
Sofia Granstrand, Värnamo (M-kvinnor)
Ulf Dovhammar, Forsheda
Gottlieb Granberg, Horda
Reidun Belfrage, Värnamo
Tedh Enfors, Värnamo

Dela på Sociala Medier