2024-01-01 Nyårshälsning från kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M)

Nyårshälsning från kommunstyrelsens ordförande Tobias Pettersson (M)

Jag hoppas att ni alla har fått njuta av julefrid och några avkopplande dagar av lugn och ro!  Julledigheten ger tid till eftertanke och reflektion kring året som gått, så även för mig.

Om du varit en av de som upprätthållit samhällsservicen genom att arbeta när andra varit lediga, vill jag rikta ett extra tack till dig och hoppas att du får välförtjänt återhämtning i närtid. Jag vill också rikta mina tankar till alla er som, precis som jag själv, mist någon i min närhet genom olycka, våld eller sjukdom under året. Under högtiderna är saknaden av nära och kära som inte längre finns med oss extra stor.

År 2023 har på många sätt varit ett utmanande år för kommunen och det kommande året kommer med flera utmaningar, det kommer kräva tuffa politiska prioriteringar, vi kommer inte kunna göra alla nöjda, men jag lovar att göra långsiktiga prioriteringar som bidrar till en bättre kommun med fokus på kärnverksamhet; skola, vård och omsorg. 

Tyvärr kan vi inte heller bortse från de nationella och globala påfrestningarna samt utmaningar som finns. Fasansfulla krig och gängkriminalitet som drabbar oss alla på olika sätt är några av de stora utmaningar som vi måste hantera.  Jag är hoppfull att vårt medlemskap i försvarsalliansen Nato och de reformer som regeringen nu genomför kommer leda till ett tryggare Sverige och Europa. 

Trots alla dessa utmaningar så finns det mycket att glädjas över och jag är evigt tacksam över alla de möten jag haft under året med kloka och engagerade människor som bidrar till att göra världen, Sverige och Värnamo kommun till en bättre plats. I det här ögonblicket av övergång från det gamla året till det nya vill jag uppmana dig att inte tappa hoppet utan omfamna möjligheterna och utmaningarna som år 2024 för med sig. Låt oss vara stöttepelare till varandra i tuffa tider och skapa en grund för ömsesidig respekt och förståelse till varandra och de vi möter.

Under 2023 har vi arbetet fram nya övergripande mål och arbetet för en starkare, attraktivare, grönare och tryggare kommun kommer intensifieras under det nya året. Under året har jag gjort över 100 besök hos 
företag och i våra kommunala verksamheter för att ta del av de utmaningar som företag och verksamheter möter i sin vardag. För att hjälpa och förändra måste man förstå. Vikten av dialog är underskattad och jag ser fram emot nya möten och samtal under 2024. 

Vi har under året kunnat glädjas av flera framgångar och utmärkelser. Föreningslivets framgångar, höstens utmärkelser som årets friluftskommun och årets kulturkommun men också genom att tilldelas en tredjeplats som den kommun i länet där tillväxten inom näringslivet varit bäst. 

Jag har också fått äran att företräda kommunens invånare i olika sammanhang. Inte minst den 16 februari då vi firande kungens 50år på tronen genom en middag på länsresidenset eller när jag fick möjlighet att ta emot ledamöterna för Smålands akademi under våren. 

Vi ska vara stolta över den gemenskap som vi har byggt i Värnamo kommun, en plats där människors styrka och engagemang gör verklig skillnad och där kommunen är betydligt större än staden. Stolt är precis vad jag är! Stolt över att få var en del av Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen där alla inkluderas. För var och en av oss är en viktig del av den gemenskapen. Oavsett om du är en framstående företagare, en engagerad medborgare eller någon som kämpar i det tysta, är du en del av den gemenskap som gör vår kommun unik och levande. Inför det nya året vill jag önska dig personlig framgång, hälsa och lycka. Må 2024 bli ett år där vi fortsätter att växa tillsammans, där vi står enade i motgång och firar framgångar gemensamt. 

Tack för ditt engagemang för ett bättre samhälle och ditt bidrag till Värnamo – den mänskliga tillväxtkommunen.

Ett riktigt gott nytt år!

Varma hälsningar,
Tobias Pettersson (M)
Kommunstyrelsens ordförande

Dela på Sociala Medier