2024-04-08 Konstituerande styrelsemöte

Under kvällen den 8 april har Moderaterna i Värnamo kommun haft sitt konstituerande möte.
Styrelsen konstituerades enligt följande:

Val av kassör: Sidsel Waern
Val av sekreterare: Per Bursell
Medlemsansvariga: Filippa Lagerkvist & Tobias Kruse
Moderatkvinnoansvarig: Anette Hurtig Andersen & Kristina Brånalt
Senioransvarig: Lars Carlborg & Sidsel Waern
Materialansvarig: Tobias Pettersson
Kampanjansvarig: Anders Lund
Sociala medieansvarig: Tobias Pettersson
Utbildningsansvarig: Tobias Kruse & Tobias Pettersson
Ansvarig för politikutveckling: Thomas Sköld
Moderata ungdomsförbundet: Hugo Paland

Dela på Sociala Medier