En kommun större än staden

Värnamo är en kommun med fantastisk variation och en stark identitet.

Värnamo är en kommun med fantastisk variation och en stark identitet. Platser som Rydaholm, Gällaryd, Kärda,  Forsheda, Bredaryd, Lanna, Hånger, Tånnö, centrala Värnamo med flera bjuder på en enastående mångfald och  natur. Tillsammans bildar alla våra samhällen och byar, våra vackra sjöar och vår fina landsbygd en unik  kommun med goda möjligheter för boende, försörjning och fritid. Vi är lyckligt lottade att bo och verka här! 

Vår ambition är att skapa tillväxt och utveckling i hela kommunen. Vi vill ta fram fler villatomter, säkerställa  kvalitativ och tillgänglig service, mark för etablering av olika verksamheter, stimulera lokala näringar,  säkerställa god tillgång på bredband och göra det möjligt att både ha familjeliv och arbetsliv i kommunens olika  delar. Vi värnar de gröna näringar, jord- och skogsbruk, som är centrala för en livsnödvändig produktion och för  ett öppet landskap. En hållbar vardag utanför Värnamo stad kräver respekt för att bilen har en nödvändig roll  för att få ihop livspusslet. Vårt miljöengagemang och våra initiativ för att ta hänsyn till klimatutmaningen kan ta  sig olika uttryck i livet och vardagen genom allt ifrån insamling av avfall till att vi aktivt hjälpa företag till  omställning.  

Vi har också en fantastisk föreningskultur som gemensamt bidrar till utveckling av såväl centralorten som våra  kransorter och byar. Detta är en värdefull tillgång för hela kommunen, och ska på olika sätt uppmuntras och  förstärkas. 

Moderaterna i Värnamo kommun arbetar för

  • Att bygga en ny viadukt/centrumförbindelse. Detta är en viktig kommunikationslänk för att nå  centrum i kombination med bra parkeringsmöjligheter för den centrumnära handeln/besöket.
  • Att kommunikationen ska förbättras mellan Värnamo centrum och kommunens kransorter – Upprustat vägnät, kollektivtrafik och cykelmöjligheter 
  • Att verka för att få till stånd Europakorridoren med ett stopp i Värnamo kommun
  • Att öka möjligheten för arbetspendling med kollektivtrafik 
  • Att bygg ett parkeringshus för att möjliggöra ett levande centrum med plats för fler invånare