Fler bostäder i ett fossilfritt Värnamo kommun

Hela Värnamo kommun ska växa på ett hållbart sätt.

Hela Värnamo kommun ska växa på ett hållbart sätt. Bostäderna behöver bli fler och byggas energieffektivt.  Det ska vara enkelt att bo på en plats och jobba på en annan, därför är det viktigt att arbetspendlingen  fungerar bra. Det ska vara lätt och säkert att röra sig oavsett transportmedel i Värnamo kommun, samtidigt ska  den som är beroende av bilen enkelt kunna hitta en parkering i centrum. 

Moderaterna i Värnamo kommun arbetar med: 

 • Att göra åbroparken mer attraktivt för alla åldrar
  (ex. med lekplats, flytbrygga, någon form av byggnad som föreningar/näringsidkare kan hyra)
 • Att utveckla laganstråket för ökad attraktivitet, aktivitet, kultur och fritid. 
 • Att effektivisera och förenkla tillståndsprocessen för bygglov 
 • Att tillskapa fler villatomter i hela kommunen 
 • Att aktivt arbeta för att möjliggöra fler byggnationer i strand- och vattennära områden
 • Att möjliggöra längre öppettider för krögare 
 • Att reformera utskänkningstillståndet till att även inkludera möjlighet till microcatering (leverans av  alkohol i samband med hemleverans av mat). 
 • Att planera för fler attraktiva bostadsområden och boendemiljöer i hela kommunen, exempelvis i  Helmershus, Åminne, Kvarnsjön?? i Bor med flera
 • Det kommunala fastighetsbolaget Finnvedsbostäder AB ska i huvudsak bygga där de privata aktörerna  inte bygger och det finns ett behov.