Kultur och föreningsliv

Vår kommun är och ska vara en attraktiv kultur- och föreningskommun.

Vår kommun är och ska vara en attraktiv kultur- och föreningskommun. Vi moderater vill fortsätta främja och  utveckla kommunens kultur- och föreningsliv, samt stimulera de kulturella företagarna. Vi vill se både spets och  bredd i det kulturella utbudet för både medborgare och besökare. Vi arbetar målmedvetet för att göra det  kulturella utbudet mer attraktivt för våra medborgare i syfte att berika och öka mångfald och bildning. Vi  arbetar för att det ska finnas gott om spontanytor för så väl kultur som idrott, vilket skapar förutsättningar för  ett hälsosammare liv och möten med nya människor. 

Moderaterna I Värnamo kommun arbetar för: 

  • Att se över möjligheten att sälja kommunal konst som inte nyttjas 
  • Att samarbeta med näringslivet i utformandet av rondellkonst – ge företagen möjlighet att profilera sig  genom konstnärlig gestaltning i kommunens rondeller. 
  • Att tillskapa fler mötesplatser för aktivitet och umgänge tillsammans med föreningslivet i hela  kommunen. 
  • Att öka samverkan mellan kommunen och civilsamhället ytterligare genom satsning på föreningsliv. Exempelvis genom att även omfatta seniorföreningar. 
  • Att se över tillämpningen av 1% -regeln under perioder vid hög investeringsvolym
  • Att öka stödet till föreningslivet i syfte att attrahera fler ungdomar till engagemang och delaktighet.