Mångfald och jämställdhet

Vi förutsätter att varje kommuninvånare står bakom den värdegrund som bygger på alla människors lika värde,  på demokrati, humanism, jämställdhet och mångfald

Vi förutsätter att varje kommuninvånare står bakom den värdegrund som bygger på alla människors lika värde,  på demokrati, humanism, jämställdhet och mångfald. Moderaterna står för en öppen och inkluderande  värdegrund där allas lika värde, rättigheter och möjligheter är en självklarhet för oss.  

Vi vill att Värnamo kommuns nämnder och styrelser säkerställer att alla medborgare och medarbetare får ett  bra bemötande och en jämlik kommunal service oavsett ålder, kön, etnicitet, trosuppfattning och sexuell  läggning. 

Moderaterna i Värnamo kommun arbetar med:  

  • Att kommunen ser över den fysiska planeringen och miljön på platsen ur ett trygghetsperspektiv.
  • Att stoppa utbetalningar till föreningar och organisationer som inte arbetar för jämställdhet och  jämlikhet.  
  • Att revidera policyn för hedersrelaterad brottslighet och aktivt arbeta för insatser som motverkar hedersrelaterad brottslighet.

    Fler förslag för mångfald och jämställdhet hittar du via våra nätverk:

    Moderatkvinnorna (www.reformbank.se)
    Öppna moderater (www.oppnamoderater.se)