Vård och omsorg

Vi vill att alla invånare i Värnamo kommun som efterfrågar och behöver stöd ska mötas med respekt och  integritet.

Vi vill att alla invånare i Värnamo kommun som efterfrågar och behöver stöd ska mötas med respekt och  integritet. I Värnamo kommun ska alla omsorgstagare känna sig trygga med att möta en meningsfull och  hälsosam vardag. Därför arbetar vi för att ha motiverad, välutbildad och frisk personal. När arbetstagare  utvecklas och mår bra blir kontinuiteten bättre och möjligheten till mer tid hos omsorgstagaren ökar. Trivsel  och trygghet bidrar till en bättre arbetsmiljö för våra anställda och en tryggare tillvaro för våra omsorgstagare.


Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa och psykosociala problem är ett växande problem. För att vända utvecklingen vill vi satsa på  både förebyggande och hälsofrämjande åtgärder samt systematiska insatser för den som mår dåligt.  

Vi måste gemensamt med skolhälsovården, socialtjänsten och regionen skapa bättre långsiktiga förutsättningar  för en god hälsa hos alla våra invånare. Det kan bland annat handla om kuratorskontakt, ett mer hälsosamt liv  med bra mat och rörelse, medicinska insatser eller nya vänner. 

Moderaterna i Värnamo kommun föreslår: 

Trygg ålderdom 

  • Att verka för fler mötesplatser och träffpunkter för våra äldre i hela kommunen i syfte att minska  ensamhet och psykisk ohälsa. 
  • Att verka för trygghetsboenden i centrum och våra kransorter 

Förbättra för vårdpersonalen 

  • Att öka attraktionen för omsorgsyrket, exempelvis genom att ta bort delade turer
  • Att trygga semesterrätten och värna om sökt ledighet 
  • Egen vikariepool i verksamheten 
  • Att tillämpa tillitsbaserat arbetssätt 

Öka samarbetet 

  • Att säkerställa en sammanhållen vårdinsats som leder till färre kontaktpersoner inom vården
  •  Att öka samverkan mellan Region och kommun, socialförvaltning och skola för att exempelvis förebygga den psykiska ohälsan 
  • Att öka samverkan med civilsamhället.