Filippa Lagerkvist, Föreningsordförande

Filippa Lagerkvist; Föreningsordförande

Filippa Lagerkvist
Ålder: 25år
Bor: med sambo i centrala Värnamo
Arbete: Politisk sekreterare i Jönköpings län

Mitt politiska engagemang startade under gymnasietiden på Finnvedens gymnasium i Värnamo. Efter avslutade gymnasiestudier flyttade
jag till Jönköpings för att studera ekonomi. Efter några år i Jönköping kände jag att jag saknade Värnamo och valde därför att flytta tillbaka.

Jag ser fram emot arbetet för att stärka Moderaterna som parti, välkomna nya medlemmar och bidra i arbetet för:

En stabil och stark organisation
Skickliga och synliga företrädare
Utvecklingen av en ännu bättre och begriplig politik

Hur började ditt intresse för politik?
Mitt intresse för politikstartade egentligen under högstadietiden. Då var det en nyfikenhet kring varför samhället såg ut som det gjorde.
Detta växte sedan till ett samhällsengagemang och ett växande intresse för politik.

Varför blev det just Moderaterna?
Moderaterna är ett parti som ser problemen och som har och finner lösningar. Politik innebär också att man ska våga ta obekväma beslut
och jag anser att moderaterna är partiet som vågar utmana och ifrågasätta gamla lösningar.

Varför ska man engagera sig politiskt?
Har man idéer för man ha ett bättre samhälle eller vill stötta oss vårt arbetet ska man bli medlem i Moderaterna. Det fina är att man själv
väljer hur mycket man vill engagera sig. Moderaterna behöver både stödmedlemmar och de som vill ta sig an politiska uppdrag på olika nivåer.

Genom engagemang och vilja går det att vända samhällsutvecklingen och genom sitt medlemskap kan man bidra till ett bättre samhälle.
För mig är det självklart att alla borde bli medlemmar i Moderaterna.

Demokrati är ett privilegium och en produkt av politiskt engagemang och hantverk.

Andra personporträtt