2021-03-29 Konstituerande styrelsemöte

Under måndagen konstituerade styrelsen för Moderaterna i Värnamo kommun
sig enligt följande:

Tobias Pettersson, Ordförande
Michael Andersson, Vice ordförande

Kassör, Margaretha Fransson, Kärda
Sekreterare, Sidsel Waern, Värnamo
Medlemsansvarig, Gottlieb Granberg, Horda
Valsedelsansvarig, Lars Carlborg, Åminne
MUF-representant, Vakant
Moderatkvinnorna, Norah O´Connor, Värnamo
Senioransvarig, Sidsel Waern, Värnamo
Materialansvarig, Tobias Pettersson, Värnamo
Samtalskampanjansvarig, Lars Carlborg, Åminne
Sociala medieansvarig, Tedh Enfors, Lindstad
Utbildningsansvarig, Agnes Johansson, Värnamo
Ansvarig för politikutveckling, Tobias Pettersson, Värnamo och Thomas Sköld, Bredaryd
Företagarråd, Michael Andersson, Värnamo

Utöver ovan nämnda funktioner tillsatte styrelsen även två arbetsutskott

Moderatkvinnornas arbetsutskott

Norah O´Connor (Sammankallande)
Agnes Johansson
Margaretha Fransson

Moderata seniorers arbetsutskott 

Sidsel Waern (Sammankallande)
Lars Carlborg
Reidun Belfrage

Dela på Sociala Medier