Våra politiker

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Näringsutskottet

Personalutskottet

Barn och utbildningsnämnden

Omsorgsnämnden

Medborgarnämnden

Sociala Utskottet

Teknik- och fritidsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

Kulturnämnden

Servicenämnden

Överförmyndarnämnd GGVV

Valnämnd

Värnamo Stadshus AB

Finnvedsbostäder AB

Värnamo Energi AB

Värnamo kommunala industrifastigheter AB

Kommunrevision

Region Jönköpings län

Nämndemän i Tingsrätten

Gode män enligt fastighetsbildningslagen

Stiftelsen Borgenstugan

Stiftelsen Ernst & Klara Bergwall

Stiftelsen Folketspark

Stiftelsen Forshedabadet

Stiftelsen Smålands konstarkiv

Stiftelsen Solgården

Stiftelsen Vallerstad gård

Sveriges EKO-kommuner

Värnamo jaktvårdskrets

Värnamo - Gislaveds teaterförening

Gnosjöregionens näringslivsråd

Kommunalförbundet SÅM

Finnvedens samordningsförbund