2021-08-18 Ny ordförande för Moderatkvinnorna i Värnamo kommun

Ny ordförande för Moderatkvinnorna i Värnamo kommun

Vid föreningsstyrelsens första styrelsemöte efter sommaren beslutades att entlediga
Norah O´Connor ifrån sitt uppdrag som ansvarig för Moderatkvinnorna i kommunen.

Norah O´Connor har på egen begäran begärt utträde ur styrelsen på grund av arbete.

Under sommaren har representanter ifrån Moderatkvinnornas AU träffats för att
föreslå en ny ansvarig för uppdraget. Styrelsen valde vid styrelsemötet Sofia Granstrand
till ny ansvarig för Moderatkvinnorna i Värnamo kommun.

Styrelsen hälsar Sofia varmt välkommen och ser fram emot ett gott samarbete i styrelsen.

Tobias Pettersson
Föreningsordförande
Moderaterna i Värnamo kommun

Dela på Sociala Medier