2022-10-18 Presskonferens – Tobias Pettersson föreslås bli ny KSO

Tobias Pettersson (M) föreslås bli ny Ordförande i Kommunstyrelsen

 

Under eftermiddagen bjöd Alliansens förhandlingsgrupp till pressträff för att presentera delar av sitt arbete. Under mötet meddelades bland annat följande förlag till beslut för kommunfullmäktige senast i december 2022.

 

Förhandlingsgruppen föreslår följande:

– Att kommunstyrelsen skall bestå av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. – Att övriga nämnder skall bestå av 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare. – Att fördelning av majoritetens poster sker efter förhandling inom valsamverkan mellan M C KD och L. – Fördelning av presidium och ledamöter kommer presenteras inom kort.

Till kommunstyrelsepresidium;

Tobias Pettersson (M) ordförande Mikael Karlsson (C) vice ordförande

– Att ett näringsutskott bildas under KS med ansvar för upphandling, mark och exploateringsverksamheten, samt näringslivsfrågor där kommunen är representerad. Utskottets ordförande är 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen och består av 5 ledamöter med ersättare ur KS.

– Att Upphandlingsnämnden upphör och blir en del av ovanstående utskott. – Att Tekniska utskottet upphör och blir Teknik- och fritidsnämnd med 9 ordinarie ledamöter o 9 ersättare. – Att Servicenämnden tillförs följande verksamheter; All fordonshantering av samtliga personbilar <3,5ton, Lokalvård samt Fastighetsservice. Dessa verksamheter finns idag företrädesvis inom Tekniska utskottet. Detta ska ske snarast.

Dela på Sociala Medier