2022-12-02 Förslag på personer till nämnder och styrelser 22-26

Nu är förhandlingarna mellan Allianspartierna klara och nedan presenteras de namn som föreslås till de poster som Moderaterna har tilldelats i förhandlingarna

Kommunstyrelsen
Ordförande                                 Tobias Pettersson
Ledamot                                      Anders Nyberg
Ledamot                                      Agnes Johansson
Ersättare                                      Michael Stener
Ersättare                                      Gottlieb Granberg
Ersättare                                      Thomas Sköld

Barn- & utbildningsnämnden
Vice ordförande                        Kaj Larsson
Ersättare                                      Anna Lindsten

Omsorgsnämnden
Ordförande                                 Filip Wihrén Andersson
Ledamot                                      Carina Källman
Ersättare                                      Terje Freij
Ersättare                                      Margareta Nyberg

Medborgarnämnden
Vice ordförande                         Per Bursell
Ledamot                                      Anders Lund
Ersättare                                      Maya Johansson
Ersättare                                      Annette Hurtig Andersen

Samhällsbyggnadsnämnden
Ledamot                                      Dieter Wagner
Ersättare                                      Thomas Elmgren

Teknik- och fritidsnämnden
Ordförande                                 Gottlieb Granberg
Ledamot                                      Per Karlander
Ersättare                                      Michael Hermansson
Ersättare                                      Alekcandra Haydari

Kulturnämnden
Ledamot                                      Sidsel Waern
Ersättare                                     Eva Enocsson

Servicenämnden
Ordförande                                 Michael Andersson
Ledamot                                      Martin Andersson
Ersättare                                      Tedh Enfors
Ersättare                                     Emir Alibasic

Valnämnden
Vice ordförande                         Maria Nyström
Ledamot                                      Arne Lennartsson
Ersättare                                     Lars Carlborg
Ersättare                                      Reidun Belfrage

Överförmyndarnämnden
Ordförande                                 Karl-Mats Bodestad

Värnamo stadshus AB
Ordförande                                 Tobias Pettersson
Suppleant                                    Agnes Johansson

Värnamo Energi AB
Vice ordförande                         Thomas Sköld
Suppleant                                    Torbjörn Olsson

Finnvedsbostäder AB
Vice ordförande                        Ulf Dovhammar
Suppleant                                    Tobias Kruse

Värnamo kommunala industrifastigheter AB
Ordförande                                 Michael Andersson
Suppleant                                   Roland Johansson

Revisionen
Vice ordförande                         Thomas Lundqvist
Ledamot                                      Margaretha Fransson

Stiftelsen Borgen
Ledamot                                      Gottlieb Granberg
Ersättare                                      Michael Hermansson

Stiftelsen Folkets Park
Ledamot                                      Michael Hermansson
Ersättare                                      Tobias Pettersson

Stiftelsen Forshedabadet
Ledamot                                      Simon Skog
Ersättare                                      Ulf Dovhammar

Stiftelsen Smålands konstarkiv

Ledamot                                      Karl Mats Bodestad

Stiftelsen solgården
Ledamot                                      Arne Ekegren

Stiftelsen Vallerstagård
Ombud för Hånger                    Per Karlander
Ombud för Forsheda                Fredrik Stiernclou Lillienberg
(Ombud för Tånnö)                   Jeanette Johansson
(Ombud för Torskinge)            Kristina Brånalt

Värnamo-Gislaved Teaterförening
Ledamot                                      Eva Törn
Ersättare                                      Sidsel Waern

Ernst och Klara Bergwalls stiftelse
Ledamot                                      Rolf Arvidsson

Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ledamot                                      Rolf Arvidsson

Värnamo kommuns representant till Sveriges Eko-kommuner

Ersättare                                      Gottlieb Granberg

SÅM
Ledamot                                      Tobias Pettersson
Lekmannarevisor                       Thomas Lundqvist

Värnamo kommuns representant i Gnosjöregionens Näringslivsråd
Ersättare                                      Tobias Pettersson

Entreprenörsregionen, utvecklingsrådet
Ledamot                                      Tobias Pettersson

Värnamo kommuns representant i Finnvedens samordningsförbund (FINSAM)
Ersättare                                      Per Bursell

Föreningen Europakorridoren
Ersättare                                      Tobias Pettersson

 

Dela på Sociala Medier