2023-06-08 Alliansens budget

Kan vara en bild av 4 personer och text
Foto: Fredrik Lingeskog (L), Tobias Pettersson (M), Mikael Karlsson (C) och Håkan Johansson (KD)

Alliansen presenterade sin budget för 2024 med plan för 2025-2026

Under presskonferens med Alliansen presenterade styret sin budget för år 2024
med plan för 2025-2026. En ansvarsfull budget med budget i balans trotts stora
investeringar i välfärden och i en ny fotbollsarena för allsvenskt spel.

Utöver stora investeringar så Alliansen förstärkningar i välfärden och ger dessutom
nämnder en rad olika uppdrag:

  • Uppdrag till servicenämnden att utreda centralisering och samordning av inköp av datorer och tillbehör för kommunens verksamhet.
  • Uppdrag till servicenämnden att ta ett samlat ansvar för kommunens IOT-plattform och fortsatt utvecklingsarbete, inom befintligt budgetanslag.
  • Uppdrag till medborgarnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt omsorgsnämnden att samordna arbetet med tidiga samordnade insatser med en gemensam resurs.
  • Uppdrag till medborgarnämnden att utreda förutsättningarna för ytterligare en familjecentral i Värnamo kommun.
  • Uppdrag till kommunstyrelsen att i samarbete med barn- och utbildningsnämnden genomföra en hbtq-diplomering via region Jönköpings län för personal inom elevhälsan i Värnamo kommun.
  • Uppdrag till kommunstyrelsen att i samarbete med Värnamo näringsliv genomlysa kommunens verksamheter i syfte att säkerställa att ingen osund konkurrens förekommer.
  • Uppdra till samtliga nämnder att konkurrensutsätta fler tjänster eller verksamheter som
    kan lösas effektivare av föreningar eller företag.

Via länkarna nedan kan du se budgeten i sin helhet.
Alliansens budgetförslag 2024 och plan 2025-2026
Budgetpresentation Alliansen 2024 – Presskonferens 2023-06-07

Dela på Sociala Medier