2021-02-02 Pressmeddelande – Processen för val av nytt förstanamn

Gottlieb Granberg, Kommunalråd för Moderaterna i Värnamo kommun aviserat att han inte ställer upp för omval i valet 2022.

Under månaden offentliggjordes att Gottlieb Granberg, kommunalråd för Moderaterna i Värnamo kommun inte
ställer upp som förstanamn på partiets valsedel inför valet 2022.

Arbetsgången för tillsättandet av ett nytt förstanamn inför valet 2022

Under året har en rekryteringskommitté arbetat med rekrytering såväl internt som externt för att ta fram kandidater
inför valet 2022. I samband med årsmötet i mars 2021 avslutar rekryteringskommittén sitt arbete och lämnar då över
sitt arbete till den då nyvalda nomineringskommittén för vidare handläggning.

Nomineringskommitténs uppgift är att till partiets nomineringsstämma under våren 2022 presentera ett förslag på
valsedel inför valet. Listan fastställs av föreningens medlemmar vid nomineringsstämman.

Det har varit praxis att den som toppar listan i valet sedan har företrätt partiet som kommunalråd, men frågan om
vilka politiska poster partiet har att tillsätta görs i förhandlingar med samarbetspartier efter det att valets rösträkning
är fastställd.

Styrelsen för Moderaterna i Värnamo kommun

Dela på Sociala Medier