#16 Anette Hurtig Andersen

Namn: Annette Hurtig Andersen
Ålder: 64år
Bostadsort: Värnamo
Yrke: Specialistsjuksköterska

Namn: Annette Hurtig Andersen
Ålder: 64år
Bostadsort: Värnamo
Yrke: Specialistsjuksköterska

Andra personporträtt