#2 Anders Nyberg

Namn: Anders Nyberg
Ålder: 55år
Bostadsort: Herrestad
Yrke: Teknisk chef, Älmhults kommun

Kort beskrivning av dig själv och dina politiska hjärtefrågor:

Jag har alltid haft ett intresse för politik och de samhällsfrågor som berör och påverkar vardagen för den enskilde.
Har också med utgångspunkt från mitt kommunala yrke fått insikt om hur stora och viktiga frågor som som faktiskt beslutas av de förtroendevalda i kommunen.
Av detta skäl tycker jag det är viktigt med ett engagemang för att påverka så att både skattepengar, verksamheten och beslut sker i en riktning som är bäst för oss
som bor och verkar i Värnamo kommun.

Områden som ligger mig varmast om hjärtat är att skattepengar i första hand går till kommunens kärnverksamhet, framtiden för skog och den gröna näringen,
att Värnamo och Sverige ska vara säkert och tryggt att leva och bo i.

Andra personporträtt