#21 Karl-Mats Bodestad

Namn: Karl-Mats Bodestad
Ålder: 66år
Bostadsort: Värnamo
Yrke: Pensionär, Överförmyndare

Namn: Karl-Mats Bodestad
Ålder: 66år
Bostadsort: Värnamo
Yrke: Pensionär, Överförmyndare

Kort beskrivning av dig själv och dina politiska hjärtefrågor:
En livaktig kommun med plats för alla.

Andra personporträtt