#6 Carina Källman

Namn: Carina Källman
Ålder: 60år
Bostadsort: Centrala Värnamo
Yrke: Vårdadministratör på Värnamo sjukhus

Kort beskrivning av dig själv och dina politiska hjärtefrågor:

Född med Värnamosand i skorna, och med turen att få en egen stor familj. Jobbat i vård och omsorg hela mitt liv och där jag aktuellt jobbar som
vårdadministratör på Sveriges tredje bästa mellanstora sjukhus.

• Jag tror på de mjuka kärnämnen vi behöver i en bra samhällsstruktur. Såsom trygg och aktiverande äldreomsorg.

• Förebyggande av psykisk ohälsa genom tidiga insatser, där våra barn ska ses och bekräftas, och ges en trygg pedagogisk barnomsorg.
Där även du som förälder tar ditt ansvar i barnets lärande, i viljan att lära och ge en trygg uppfostran.

• Våra kranskommuner är oerhört viktiga. Där ser jag jag med fördel att man kan bo kvar livet igenom i ett trygghetsboende med kända
ansikten omkring sig.

Värna samhällsservice i så väl stad som landsbygd

Andra personporträtt