#7 Sofia Granstrand

Namn: Sofia Granstrand
Ålder: 44år
Bostadsort: Värnamo
Yrke: Utbildningsansvarig, Campus Värnamo

Kort beskrivning av dig själv och dina politiska hjärtefrågor:
Jag heter Sofia Granstrand och är 44 år. Jag är gift med en egenföretagare och har en son som snart fyller fem år och en hund som jag gärna promenerar med i naturen.
Jag är utbildad gymnasielärare och till yrket arbetar jag som utbildningsansvarig på Campus Värnamo och leder där yrkeshögskoleutbildningar. På sikt kommer jag också
leda högskoleutbildningar.

Jag är född och uppvuxen i Värnamo och Bor men har varit bosatt i Växjö under studietiden och därefter Stockholm innan jag återvände hem till Värnamo. I Stockholm arbetade
jag på en gymnasial friskola som jag också var med och byggde från grunden. Efter flytten till Värnamo har jag arbetat på Finnvedens gymnasium i tio år. Förutom att vara lärare
har jag jobbat som arbetslagsledare, ämnesansvarig och biträdande rektor.

För mig är frihet och demokrati den viktigaste politiska frågan. Att var och en ska ha rätt och lika möjlighet att välja hur livet ska se ut under trygga förhållanden. Med nästan 20
års erfarenhet inom skola och utbildning brinner jag lite extra för frågan att alla ska ha rätt till en likvärdig utbildning och få utmanas och lyckas i sin skolgång. Med fler godkända
betyg i skolan kommer ett tryggare och mer demokratiskt samhälle. Skolan utbildar allas vår framtid och därför är det viktigt att så många som möjligt lyckas.

Andra personporträtt