#9 Sidsel Waern

Namn: Sidsel Waern
Ålder: 68år
Bostadsort: Centrala Värnamo
Yrke: Gymnasielärare

Kort beskrivning av dig själv och dina politiska hjärtefrågor: 

Hela mitt yrkesverksamma liv har jag jobbat som gymnasielärare och skolfrågor ligger mig varmt om hjärtat.
Jag är också mycket intresserad av kultur- och fritidsfrågor. Jag är visserligen pensionär men jobbar fortfarande en hel del som lärare.
Naturligtvis är jag också intresserad av frågor som rör oss äldre.

Andra personporträtt