Ett tryggt Värnamo kommun

Alla invånare i Värnamo kommun ska känna sig trygga i livets alla skeden

Alla invånare i Värnamo kommun ska känna sig trygga i livets alla skeden. Äldreomsorgen ska vara tillgänglig, ge  god hjälp och personlig omvårdnad. Polisen ska komma när du ringer och vägen hem ska kännas ljus och trygg  var och när du än rör dig i kommunen.  

Moderaterna i Värnamo kommun arbetar för: 

  • Att öka samverkan mellan polis, skolan, socialtjänsten med flera för att göra tidiga insatser. Hitta  möjligheter att dela sekretess.
  • Att tidigt tillföra resurser i skolan för att ge stöd både till elever och föräldrar där behov finns.
  • Att sätta upp kameror på strategiska platser eller ”tillhåll” bidrar till en ökad trygghet och uppklarandet av brott.