Fler jobb i växande företag

Vi vill vara en kommun där den som vill och kan jobba ska kunna lämna ett utanförskap och ha möjlighet att  lyckas

Vi vill vara en kommun där den som vill och kan jobba ska kunna lämna ett utanförskap och ha möjlighet att  lyckas. Med en effektiv arbetslinje ska vi minska bidragsberoendet och skapa tillväxt i hela kommunen.  

Moderaterna i Värnamo kommun arbetar med: 

  • Att kommunen verkar för att gymnasiala och eftergymnasiala yrkesutbildningar utformas i nära  samarbete med näringslivet och efter deras behov.  
  • Att kommunen utvecklar yrkesutbildningar för vuxna för att få fler att gå från bidrag till arbete. 
  • Att kommunen utvecklar och investerar i att stärka studie- och yrkesvägledningen med fokus på kompetensförsörjningen.  
  • Att kommunen inventerar utbildningsbehovet och prioriterar utbildning inom bristyrken. 
  • Att alla gymnasieelever ska erbjudas möjlighet att driva UF-företag. 
  • Att gymnasiet och VUX erbjuder lärlingsutbildning inom hantverksyrken. (Smala utbildningar i  samverkan med näringslivet) 
  • Att kommunen verkar för att öka elevers kunskap om arbetsmarknadens behov – Närmre  samverkan mellan skola och näringsliv.