Lars Carlborg, Ordförande för MSS i Jönköpings län

Lars Carlborg, Åminne

– Ordförande, Moderata Seniorrådet i Jönköpings län
– Ledamot av Moderaternas Förbundsstyrelse i Jönköpings län
– Förtroendevald till Regionfullmäktige Jönköpings län (Ersättare)
– Ledamot av regionnämnd TIM (Trafik, Infrastruktur, Miljö)
– Styrelseledamot i av Region Jönköpings län delägt aktiebolag
– Vice Ordförande Valnämnden i Värnamo Kommun
– Ersättare i Upphandlingsnämnden Värnamo kommun
– Nämndeman i Göta Hovrätt

– Hur startade ditt intresse för politik?

Jag har varit intresserad av historia- och samhällsfrågor sedan tidiga skolår.

Akademiska studier i Uppsala ledde till Samhällsvetarexamen (Fil pol mag) med bl.a. statskunskap, där tanken var att söka jobb i statsförvaltningen. Redan under studieåren bestämde jag mig dock för att satsa på ”riktiga jobb” i näringslivet. Vilket jag fullföljt utan avbrott under 43 yrkesverksamma år i fem branscher och hos lika många företag av mycket olika karaktär – alltifrån familjeföretag till multinationella jättar, men med det gemensamt att alla företagen hade kontroll (utveckling, tillverkning, marknadsföring) över sina egna produkter. Att det är framgångsrika, sunda företag, som skapar tillväxt och välstånd har därför alltid varit självklart för mig.

– Varför är du medlem i Moderaterna?

Det var när KPMLr fick nästan 10% väljarstöd i Gislaveds kommun på 1980-talet, som jag ”tvingades” engagera mig i politiken. Om så många ”proteströstade”, så kände jag påtagligt att hela vårt samhällssystem – välfärden och individuella fri- och rättigheter var allvarligt hotade. Det dög inte att sitta hemma och ”beklaga sig” utan jag måste göra vad jag kunde för att påverka samhällsutvecklingen.

Moderaterna är grundpelaren och yttersta garanten för det representativa demokratiska samhället, med sikte på verklig välfärdsutveckling baserat på ALLAs lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Med fokus på Individens ansvar och frihet skapas bästa förutsättningar för ett ännu bättre samhälle för alla också framåt i tiden.

 

– Vilka är dina drivkrafter?

Övertygelsen om att en öppen fri demokrati är det överlägset bästa styrelseskicket och att detta styrelseskick måste försvaras och vinnas också för kommande generationer. Men då måste vi tillse att ”samhället” sköter ”samhällskontraktet” för allas trygghet – till säkerhet i alla avseenden, utbildning, sjuk-och omvårdnad, boendeförutsättningar och möjliggörande för att sträva mot vars och ens eget livsprojekt och -prioriteringar. Det demokratiskt styrda ”Samhället” ska inte göra mer än så, utan det är avgörande betydelse att Individen (med sitt ansvar för sig själv och sina närmaste), och därmed entreprenörskap och företagsamhet får så fria ramar som möjligt, för det är fria individer i samverkan i fria samhällen på öppna marknader, som snabbast och bäst skapar tids- och kostnadseffektiva lösningar på dagens och framtidens alla problem och möjligheter.
Staten ska genom demokratiskt fattade, väl genomtänkta beslut, ”bara” sätta ramar.

Detta är inte en självklarhet för ens alla jag känner – varför fortsatt politiskt arbete genom Moderata Samlingspartiet känns så viktigt och meningsfullt för mig. Tänk bara vad viktigt och roligt det är att få övertyga ännu fler om ”bästa vägen framåt” i en alltmer orolig värld med dessutom alltfler dystopier. Det är vi moderater som har ett särskilt ansvar att bryta negativa trender och ingjuta realistisk positiv framtidstro inte minst i den yngre generationen.

Andra personporträtt